Vải Áo Dài Lụa Trơn Ánh Sao Thái Tuấn

Giá Bán: 380.000 

Shop bán vải không phải bán áo may sẵn, shop có nhận may áo dài.
Danh Mục Vải áo dài trơn
Khổ Vải  Áo: 2m x 1,6 m Quần: 1m1 x 1m6
Giá Bán: 150k cho 1m vải lụa Thạch Anh 190k cho 1m lụa Ánh Sao
Chất liệu: vải thái tuấn

lua tron thai tuan anh sao 1 lua tron thai tuan anh sao 2 lua tron thai tuan anh sao 3 lua tron thai tuan anh sao 4 lua tron thai tuan anh sao 5 lua tron thai tuan anh sao 6 lua tron thai tuan anh sao 7 lua tron thai tuan anh sao 8 lua tron thai tuan anh sao 9 lua tron thai tuan anh sao 10 lua tron thai tuan anh sao 11 lua tron thai tuan anh sao 12 lua tron thai tuan anh sao 13 lua tron thai tuan anh sao 14 lua tron thai tuan anh sao 15 lua tron thai tuan anh sao 16 lua tron thai tuan anh sao 17 lua tron thai tuan anh sao 18 lua tron thai tuan anh sao 19 lua tron thai tuan anh sao 20 lua tron thai tuan anh sao 21 lua tron thai tuan anh sao 22 lua tron thai tuan anh sao 23 lua tron thai tuan anh sao 24