Đối với các sản phẩm in

  • Hàng đặt in 2-4 ngày sau đó sẽ ship. Thời gian ship sẽ tùy thuộc vào khu vực của quý khách.
  • Với tính chất là hàng đặt, nên khi đặt hàng, quý khách sẽ thanh toán trước một phần tiền hàng, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi nhận hàng.

Đối với hàng vẽ tay cao cấp

  • Thời gian vẽ tay sẽ tầm 7-10 ngày sau đó bên shop sẽ ship hàng.
  • Quý khách sẽ thanh toán trước một phần tiền hàng, số tiền còn lại sẽ nhận hàng thanh toán.

Tất cá sản phẩm đề được gói hàng kĩ càng, và được giao hàng bằng công ty GHTK.