1- Mục Đích và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin:

Để sử dụng các dịch vụ tại Shop Vải Áo Dài My My, quý khách có thể cần cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại và nội dung liên hệ.

2- Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin:

Thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng cho các mục đích như hoàn thành giao dịch mua hàng và giải quyết khiếu nại, thắc mắc hoặc tư vấn về sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

3- Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu xoá khỏi hệ thống bảo mật của Shop Vải Áo Dài My My. Trong trường hợp không có yêu cầu xoá, thông tin sẽ được bảo mật trên máy chủ của cửa hàng.

4- Địa Chỉ Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân:

  • Shop Vải Áo Dài My My
  • Địa Chỉ: 29 Đường Số 2, KDC Đồng Phượng, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12
  • Số Điện Thoại: 0907.155.675

5- Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng:

  • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật theo chính sách của Shop Vải Áo Dài My My. Sự thu thập và sử dụng thông tin chỉ xảy ra khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ những trường hợp có quy định khác theo pháp luật.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích ngoài việc xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch mua hàng tại Shop Vải Áo Dài My My.
    Không chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý từ khách hàng.
  • Hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khi có yêu cầu bằng văn bản từ các cơ quan tư pháp như Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra, đồng thời đảm bảo quyền lợi và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.