396.000 
Giá bán cố định
396.000 
Giá bán cố định
396.000 
Giá bán cố định
1,800.000 
Giá bán cố định
396.000 
Giá bán cố định
396.000 
Giá bán cố định
396.000 
Giá bán cố định
396.000 
Giá bán cố định
396.000 
Giá bán cố định
396.000 
Giá bán cố định

Vải áo dài nhung cao cấp đẹp và sang trọng. Vải áo dài nhung thường được nghĩ đến khi các bà muốn mặc ngồi lam sui. Nhưng không phải vậy, vải áo dài nhung vẫn được các chị trẻ tuổi mặc rất đẹp và sang trọng.

Vải áo dài nhung cao cấp

Vải áo dài nhung ngồi sui

Vải áo dài nhung sang trọng