Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não

Giá Bán: 300.000 

Shop bán vải không phải bán áo may sẵn, shop có nhận may áo dài.
Danh Mục Vải áo dài trơn
Khổ Vải  Áo: 2m x 1,6 m Quần: 1m1 x 1m6
Giá Bán: 150k cho 1m vải lụa Thạch Anh 190k cho 1m lụa Ánh Sao
Chất liệu: vải thái tuấn

Vài áo dài lụa trơn mã não. Tính chất vải co giãn, nặng, rũ và vải có độ sáng mặt vải.

Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 80 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 81 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 82 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 83 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 84 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 85 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 86 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 87 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 88 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 89 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 90 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 91 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 92 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 93 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 94 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 95 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 96 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 97 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 98 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 99 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 100 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 101 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 102 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 103 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 104 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 105 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 106 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 107 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 108 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 109 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 110 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 111 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 112 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 113 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 114 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 115 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 116 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 117 Vải Áo Dài Lụa Trơn mã Não 118