2,800.000 
Giá bán cố định


2,800.000 
Giá bán cố định


2,800.000 
Giá bán cố định


Vải áo dài nhung may áo dài in 4D, đính hạt cực kì cao cấp và sang trọng