2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định
2,900.000 
Giá bán cố định

Vải áo dài ngồi sui, vải áo dài cho mẹ cô dâu, chú rể. Vải áo dài đính hạt, thêu tì mỉ, cẩn thận và cực kì sang trọng phù hợp trong các ngày quan trọng  như ngồi sui …